Đặt hàng iPhone 8 Plus mới giá chỉ 13.690.000đ, quà tặng lên tới 1 triệu đồng